Bądź bezpieczny na drodze!

Dnia 2 października 2014 r. w Zespole Szkół w Krajnie miało miejsce ważne spotkanie związane z bezpieczeństwem naszych uczniów pod hasłem ,, Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”
Mogło ono dojść do skutku dzięki współpracy dyrektor Zespołu Szkół w Krajnie – Pani Małgorzaty Gębskiej-Lisowskiej z radnymi Gminy Górno, a szczególnie z Panem Grzegorzem Skibą – Zastępcą Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego nadzorującym Referat Ruchu Drogowego w Kielcach oraz Panią Marzeną Jamrożek. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca
wójta gminy Górno, Pan Paweł Marwicki oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Krajnie, Pani Agnieszka Bujak.
W tym dniu szkołę odwiedzili goście – Pani inspektor Anna Zielińska-Brudek oraz Pan aspirant Artur Putowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Państwo policjanci przybyli po to, aby nauczyć naszych uczniów jak bezpiecznie poruszać się po drogach, szczególnie po zmroku.
Ta niecodzienna lekcja na temat bezpieczeństwa odbyła się w związku z nowelizacją Ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Od 31 sierpnia 2014r. każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek nosić elementy odblaskowe. Do tej pory taki obowiązek był nałożony jedynie na dzieci do lat 15, teraz obejmie wszystkich pieszych, bez względu na wiek. Przepis ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych pieszych oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Należy dodać, że Wójt Gminy Górno – Pan Przemysław Łysak, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, już w zeszłym roku wyposażył w ich w kamizelki odblaskowe.
Spotkanie w Zespole Szkół w Krajnie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Najpierw Pani dyrektor powitała serdecznie wszystkich gości, nauczycieli i uczniów oraz zwróciła uwagę dzieci, że goście przybyli do naszej szkoły w trosce o ich bezpieczeństwo. Następnie państwo policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadzili szkolenie na temat bezpieczeństwa na drodze. Pokazali uczniom, jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię; wytłumaczyli, co oznaczają gesty policjanta, który kieruje ruchem na skrzyżowaniu; wyświetlili film, który w przystępny i łatwy do zapamiętania sposób przekazywał dzieciom powyższe treści. Uczniowie byli ogromnie zainteresowani prelekcją, ponieważ było ona prowadzona w sposób ciekawy, z aktywnym udziałem publiczności. Było tak wielu chętnych uczestników zabawy, że policjanci mieli problem z wyborem ochotników. Dzieciaki doskonale przyswoiły sobie trudne treści związane z bezpieczeństwem na drodze, o czym świadczą wyniki konkursu przeprowadzonego po zakończeniu zajęć. Chętni uczniowie śpiewająco odpowiadali na zadawane przez funkcjonariuszy pytania. Zwycięzcy otrzymali nagrody, które z przyjemnością wręczyli im goście – zastępca wójta gminy Górno Pan Paweł Marwicki oraz radni Gminy Górno – Pani Marzena Jamrożek i Pan Grzegorz Skiba. Na zakończenie goście podziękowali Pani dyrektor, Małgorzacie Gębskiej-Lisowskiej za zorganizowanie spotkania w tak ważnej dla wszystkich sprawie oraz z troską poprosili uczniów o bezwzględne przestrzeganie przepisów, które służą ich bezpieczeństwu. Pani dyrektor ze swej strony także podziękowała wszystkim za przybycie. Wyraziła także nadzieję, że po takiej lekcji każde dziecko będzie wzorowo i bezpiecznie poruszało się po drogach.
Było to jedno z wielu spotkań naszych uczniów związanych z tematyką bezpieczeństwa. Podobne prelekcje prowadzone są u nas w szkole cyklicznie. Warto także dodać, że uczniowie byli doskonale obeznani z tą tematyką, mieli również przy sobie elementy odblaskowe.
Spotkaniu towarzyszyła czytelna i niezwykle interesująca sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów a dotycząca bezpieczeństwa, która znajdowała się w głównym holu szkoły. Wspomniana wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci
i rodziców oraz zaintrygowała swą treścią i szatą graficzną przybyłych gości.

IMG_3737