Bardzo udana Zbiórka Krwi w Krajnie

W dniu 3 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego w Krajnie przy kościele pw. Chrystusa Króla odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy udziale Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno oraz mieszkańców gminy Górno. Licznie przybyli krwiodawcy podzielili się darem krwi z potrzebującymi. Osób zarejestrowanych przez RCKiK było 40, a potencjalnych dawców którzy oddali honorowo krew było 31 osób. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno organizuje zbiórki krwi regularnie od 2009 roku. W ubiegłym roku przeprowadzono 3 zbiórki, w czasie których zebrano ponad 30 litrów krwi.