Bezpłatny dostęp do Internetu w Bibliotece Publicznej w Krajnie służy nauce, zabawie i integracji pokoleń

Biblioteka Publiczna w Krajnie w ramach programu „Orange dla bibliotek” otrzymuje dotację finansową, którą przeznacza na pokrycie kosztów dostępu do Internetu. Dzięki temu, biblioteka prowadzi szkolenia dla ludzi starszych stawiających pierwsze kroki w cyfrowym świecie – po to, aby Internet stał się ich sojusznikiem w codziennym życiu. Dla dzieci i młodzieży organizuje ciekawe, kreatywne zajęcia z wykorzystaniem materiałów z Internetu.

Grupy taneczne, muzyczne i kabaretowe działające na terenie tej miejscowości spotykają się właśnie w bibliotece, bo tu jest nie tylko łatwy i bezpłatny dostęp do Internetu, ale również sporo miejsca na zrobienie próby i omówienie spraw organizacyjnych. Pani kustosz ma z tymi młodymi ludźmi niepisaną umowę i gdy przyjdą seniorzy na szkolenie, to właśnie członkowie tych grup stają się wolontariuszami i szkolą seniorów. Młodzi ludzie z wielką przyjemnością wprowadzają ludzi starszych w świat Internetu.

Te spotkania integrują młode pokolenie ze starszym oraz uświadamiają młodzieży, że ludzie w podeszłym wieku nie są problemem społecznym, lecz zdecydowaną wartością dla całego społeczeństwa. Inicjatywa służy również przekonaniu starszego pokolenia, że osoby młode posiadają wartości i wiedzę, z których warto korzystać. Młodzi natomiast cieszą się, że starsi mogą się czegoś od nich nauczyć.

[Not a valid template]