Lekcja historii i patriotyzmu w kraińskiej bibliotece