Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych pod hasłem : „Niepełnosprawność nie umniejsza godności człowieka”