Tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze przetrwać nie może