Drzewa i krzewy miododajne do nasadzeń

Urząd Gminy Górno informuje, że trwa nabór zgłoszeń od osób, które zamierzają nasadzać drzewa Crataegus-laevigata-flowers-and-leaves-11i krzewy miododajne (nieodpłatnie) na swych posesjach. Sadzonki drzew będą udostępnione przez Gminę Górno.

Osoby chętne do nasadzeń prosimy o podanie w terminie do dnia 30.01.2014 ilości i gatunków poszczególnych drzew i krzewów według poniższego zestawienia, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem telefonu/adresem e-mail.

Drzewa miododajne: 1. Głóg dwuszyjkowy- szt. 2. Głóg jednoszyjkowy - szt. 3. grusza - szt. 4. jabłoń - szt. 5. Jarząb pospolity - szt. 6. Jarząb szwedzki - szt. 7. klon jawor - szt. 8. klon polny - szt. 9. klon tatarski - szt. 10. klon srebrzysty - szt. 11. klon zwyczajny - szt. 12. lipa drobnolistna- szt. 13. lipa szerokolistna - szt. 14. lipa srebrzysta - szt. 15. robinia akacjowa - szt. Krzewy miododajne 1. czeremcha amerykańska - szt. 2. czeremcha pospolita - szt. 3. dereń jadalny - szt. 4. irga pozioma - szt. 5. karagana syberyjska - szt. 6. kruszyna pospolita - szt. 7. oliwnik wąskolistny - szt. 8. pigwowiec japoński - szt. 9. róża pomarszczona - szt. 10. śliwa ałycza - szt. 11. śliwa tarnina - szt. 12. śnieguliczka biała - szt. 13. wierzba - szt. Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Marii Szlufik - tel. 413023641, e-mail maria.szlufik@gorno.pl