Drzewa i krzewy miododajne do nasadzeń

Urząd Gminy Górno informuje, że trwa nabór zgłoszeń od osób, które zamierzają nasadzać drzewa Crataegus-laevigata-flowers-and-leaves-11i krzewy miododajne (nieodpłatnie) na swych posesjach. Sadzonki drzew będą udostępnione przez Gminę Górno.

Osoby chętne do nasadzeń prosimy o podanie w terminie do dnia 30.01.2014 ilości i gatunków poszczególnych drzew i krzewów według poniższego zestawienia, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem telefonu/adresem e-mail.

Drzewa miododajne:

1. Głóg dwuszyjkowy- szt.
2. Głóg jednoszyjkowy – szt.
3. grusza – szt.
4. jabłoń – szt.
5. Jarząb pospolity – szt.
6. Jarząb szwedzki – szt.
7. klon jawor – szt.
8. klon polny – szt.
9. klon tatarski – szt.
10. klon srebrzysty – szt.
11. klon zwyczajny – szt.
12. lipa drobnolistna- szt.
13. lipa szerokolistna – szt.
14. lipa srebrzysta – szt.
15. robinia akacjowa – szt.

Krzewy miododajne

1. czeremcha amerykańska – szt.
2. czeremcha pospolita – szt.
3. dereń jadalny – szt.
4. irga pozioma – szt.
5. karagana syberyjska – szt.
6. kruszyna pospolita – szt.
7. oliwnik wąskolistny – szt.
8. pigwowiec japoński – szt.
9. róża pomarszczona – szt.
10. śliwa ałycza – szt.
11. śliwa tarnina – szt.
12. śnieguliczka biała – szt.
13. wierzba – szt.

Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Marii Szlufik

– tel. 413023641, e-mail maria.szlufik@gorno.pl