Edukacja. Nowe projekty unijne realizowane w naszym regionie.

Dzięki środkom z UE w gminie Górno jest realizowanych szereg projektów, dzięki którym mieszkańcy naszego regionu mają okazję kształcić się w różnych dziedzinach.

Oto niektóre, z nich które zwróciły naszą uwagę:

„ Mała szkoła, wielka szansa”: zajęcia pozalekcyjne i doposażenie Zespołu Szkół w Górnie (250 tys. zł z Unii Europejskiej). W ramach projektu m.in. : dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia teatralne w języku angielskim, zajęcia z przedmiotów humanistycznych oraz matematyki, warsztaty psychologiczne, zajęcia zwiększające efektywność uczenia się, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania naukowo-techniczne, jak również „Spotkania z kulturą”. Szkoła ma wzbogacić swoją bazę dydaktyczną w kolejne tablice interaktywne, system służący do testowania wiedzy uczniów, sprzęt radiowy, książki, programy multimedialne oraz wiele innych rzeczy.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się 27 września 2012 r.

„Nauka – naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym!”: to projekt realizowany przez Zespół Szkół w Bęczkowie. W ramach projektu organizacja kół z różnych dziedzin: z języka angielskiego, z języka niemieckiego, koło zdolnego matematyka, zdolnego humanisty, zdolnego przyrodnika, informatyczne, a także zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjum. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy edukacyjne, m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

„Inwestujemy w naszą wiedzę”:  projekt jest adresowany do mieszkańców Bęczkowa.  Program szkoleń dla osób w wieku 50 lat i powyżej. Projekt obejmuje wsparciem 105 osób i rekrutacja została zakończona 09.11.2012 r. Zajęcia rozpoczynają się 12.11.2012  r.  (j. angielski, j. niemiecki, zajęcia komputerowe, alternatywne źródła energii).

Inauguracja projektu odbyła się 05.11.2012 r. Zakończenie projektu 29.03.2013 r.

Koło Gospodyń Wiejskich z Krajna  w ramach projektu „Tradycje do integracji” otrzymało 25 tys. z Unii Europejskiej m.in. na szkolenia.

AS.