Historyczno – patriotyczny projekt „Śladami Pamięci w Gminie Górno”

W sobotę 29 czerwca Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno zorganizowało podsumowanie projektu dotyczącego utworzenia ścieżki edukacyjnej o nazwie Śladami Pamięci w Gminie Górno.W ramach podsumowania odbył się rajd  pieszy z Leszczyn do Krajna.  O godz. 11.00  zbiórką przy pomniku poległych partyzantów na parkingu przy kościele w Leszczynach zebrała się kilkudziesięciu uczestników grupa piechurów i wyruszyli na dziesięciokilometrowy marsz nowo otwartą ścieżką by dowiedzieć się o historii gminy Górno zatrzymując się przy przystankach edukacyjnych dotyczących Mariana Sołtysiaka „Barabasza”,poetów ludowych Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków, Stefana Żeromskiego, Księdza Piotra Ściegiennego.Udział w marszu wzięli  Żołnierze ze Świętokrzyskiej Brygady  Wojsk Obrony Terytorialnej, harcerze z Gminy Bodzentyn, przewodnicy Świętokrzyscy oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

 Zakończenie rajdu wraz z podsumowaniem zakończyło się w Krajnie Zagórzu (obok kaplicy Jezusa Miłosiernego) gdzie znajduje się Pomnik Partyzantów Ziemi Kieleckiej oraz tablice upamiętniające postacie związane z ruchem oporu na terenie Gór Świętokrzyskich: Majora Henryka Dobrzańskiego, Jana Piwnika „Ponurego”, Antoniego Hedy „Szarego” i Żołnierzy 154 pułku piechoty legionów. (17 jest pochowanych na cmentarzu w Krajnie). Otwierając część oficjalną uroczystości Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Skiba powitał wszystkich zebranych wręczając  podziękowania dla najbardziej zaangażowanych i współpracujących w realizacji tego przedsięwzięcia. Następnie  odbyła  się prezentacja broszury informacyjnej na temat patronów ścieżki, śpiewy patriotyczne, pokaz grupy rekonstrukcyjnej żołnierzy dwudziestolecia międzywojennego które przedstawił  Pan Dionizy Krawczyński.Po zakończeniu części oficjalnej odbył się  wspólny poczęstunek dla uczestników tej uroczystości.

Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli dr. Leszek Bukowski IPN Kielce, prof. Urszula Oettingen z UJK Kielce,Zofia Nowak Wieczorek Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Żołnierzy IV Pułku Legionów,Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Projekt został zrealizowany z dofinansowania za pośrednictwem LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach.

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno

Grzegorz Skiba