Dofinansowanie dla gminy Górno na odbudowę dróg po skutkach klęs żywiołowych

17 lutego 2014 roku Wójt Gminy Górno – Przemysław Łysak odebrał z rąk wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki – Koruby promesę w kwocie 350 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Górno z przyznanej łącznie kwoty dla województwa świętokrzyskiego uzyskała największe wsparcie ze wszystkich gmin dotkniętych klęskami żywiołowymi. Pozostałą wartość wykonanych remontów gmina pokryje z własnych środków.

W złożonym zapotrzebowaniu gmina wnioskowała o dofinansowanie 5 dróg gminnych w miejscowościach: Wola Jachowa, Górno Parcele, Leszczyny Skała, Krajno Stara Wieś, Krajno Parcele oraz Bęczków. Jednak ze względu na ograniczone środki, dofinansowanie na remonty uzyskały tylko dwie drogi: Leszczyny – Skała o długości ok. 400 mb oraz Krajno – Stara Wieś – Krajno Pogorzele na odcinku 1800 mb. Remonty polegać będą w głównej mierze na naprawie lub wykonaniu nawierzchni asfaltowej, naprawie przyczółków, przepustów i koryt jak również naprawie poboczy oraz rowów.

- promesa.jpg