Konferencja na temat bezpieczeństwa

W dniu 11maja w GOK w Krajnie odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa. Inicjatorem dsc_0222 dsc_0225 dsc_0240 dsc_0242 dsc_0252 dsc_0255 dsc_0257 dsc_0263 dsc_0284 dsc_0295 dsc_0297spotkania była Komenda Miejska Policji w Kielcach oraz Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak. W konferencji udział wzięli wiceminister obrony narodowej P. Beata Oczkowicz,  przedstawiciele KRUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej. 
Wśród uczestników znaleźli się radni wsi Krajno Marzena Jamrożek oraz Grzegorz Skiba, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wraz z rodzicami i opiekunami a także przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy.
Uczestnicy niedzielnego spotkania mieli możliwość poznać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze jak również przepisy kodeksu ruchu drogowego, które referował funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach sierż. sztab. Mariusz Bednarski. Przekazywane treści poparte zostały filmami i spotami o tematyce zapobiegania wypadkom.
Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUSw KielcachRobert Szwagierczak a także przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Stanisław Golmento omówili zasady przyznawania pomocy poszkodowanym w gospodarstwach rolnych.  Ich prezentację uzupełnił humorystyczny, ale jakże pouczający film o rodzinie Porażków. Podczas prezentacji zagrożeń w rolnictwie prelegent przedstawił wiele statystyk i danych o wypadkach w województwie świętokrzyskim.
Dr n. med. Grzegorz Gałuszka – dziekan Kolegium Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w prosty i przystępny sposób podzielił się informacjami dotyczącymi zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jednym z przemawiających był również prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, Wiesław Kaleta, który zwracał uwagę na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad przeciwpożarowych np. wypalania traw. Dzięki przychylności druhów z OSP Wola Jachowa zainteresowani obejrzeli wóz strażacki, którym posługują się na co dzień.
Na zakończenie funkcjonariusze policji oraz przedstawiciel KRUS przeprowadzili liczne konkursy z nagrodami zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Podsumowując  spotkanie Wójt Przemysław Łysak podkreślił  jak istotne są kwestie związane z podnoszeniem wiedzy i świadomości mieszkańców w sprawach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz gospodarstwie rolnym.