Konkurs poetycki w Krajnie – czytanie prac

a28W piątek 10.05.2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie odbyło się spotkanie, podczas którego zostały odczytane wiersze zgłoszone na „Konkurs Poetycki dla mieszkańców gminy Górno” organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Krajnie i Gminny Ośrodek Kultury w Krajnie. Organizatorki – kierownik Joanna Winiarska i starszy kustosz Katarzyna Dziekańska przywitały Jury, autorów, opiekunów oraz zgromadzoną publiczność, po czym osobiście poprowadziły imprezę.

Jury w składzie:VLUU L310W L313 M310W / Samsung L310W L313 M310W
dr Alina Bielawska – przewodnicząca – poetka, publicystka, teatrolog filolog Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach
mgr Wanda Śliwińska – poetka, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach
mgr Małgorzata Mól– polonistka w Zespole Szkół w Krajnie
mgr Jacek Piróg– prawnik, sekretarz Urzędu Gminy w Górnie
mgr Łukasz Nowak– znawca i miłośnik poezji,a13 
Wysłuchano 61 wierszy recytowanych przez samych twórców, a w przypadku nieobecności autora czytanych przez czytelników Biblioteki Publicznej w Krajnie – Gabrysię  Kuroś, Dominikę Jaguś i Wiktora Kurosia.

Twórców podzielono na trzy kategorie: kategoria „A” – do lat 13, kategoria „B” – od lat 14 do 18,kategoria „C” – lat 19 i wyżej.

Komisja Konkursowa ustaliła, że w każdej kategorii będą nagrodzone trzy miejsca i a11wyróżnienie. Niestety ze względu na duża liczbę wierszy i późną porę nie zdołała w tym dniu wyłonić zwycięzców, dlatego wyznaczyła kolejny dzień, w którym wznowi obrady i jeszcze raz przeczyta wiersze, aby nie skrzywdzić nikogo z uczestników.

Warto nadmienić, że imprezę umiliły grą na gitarach i klarnecie oraz śpiewem czytelniczki biblioteki: Patrycja Krawczyk, Ola Kuroś, i Patrycja Mańkus.

W przerwach wszystkich zebranych zaproszono na słodki poczęstunek.a3

Przy okazji konkursu okazało się, że w gminie Górno są ludzie, którzy potrafią pisać taką poezję, która nie tylko chwyta za serce, pobudza duszę, ale wstrząsa rozumem.

Uroczysty finał i wręczenie nagród odbędzie się 03.06.2013 roku podczas imprezy „Całe Górno czyta dzieciom” , którą organizuje Biblioteka Publiczna w Krajnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krajnie. Te dwie instytucje po raz kolejny udowodniły, że warto współpracować, bo takie działanie przynosi wiele dobrego.

 

 Wyniki konkursu poetyckiego