Konkurs poetycki dla mieszkańców gminy Górno.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie ogłasza konkurs poetycki dla wszystkich mieszkańców gminy Górno. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace (treść i forma wiersza dowolna).

Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnej Biblioteki w Krajnie do dnia 27.02.2013, bądź wysłać pocztą na adres:
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie
Krajno-Parcele 7
26-008 Górno
z dopiskiem „Konkurs Poetycki”

Najlepsze prace zostaną nagrodzone

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w zakładce:
http://krajno.pl/konkurs_poetycki/
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie autora o tym, że wiersz jest jego autorstwa (załączniki nr.1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr.2)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
41-302 32 793 lub w siedzibie biblioteki w godzinach 8:00-14:00 (Pani Katarzyna Dziekańska).

Jednym ze sponsorów konkursu jest nasz portal.: www.krajno.pl

Nastąpiła zmiana organizatora konkursu poetyckiego dla mieszkańców Gminy Górno. Szczegóły poniżej:

konkurs poetycki