Najmłodsi czytelnicy w kraińskiej bibliotece

„Czytanie uczy życia”pod takim hasłem w Bibliotece Publicznej w Krajnie odbyła się kolejna lekcja z cyklu „Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować”. W lekcji wzięły udział trzyletnie i czteroletnie dzieci
z przedszkola przy Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach są czytelnikami kraińskiej biblioteki. Dzieciństwo to bardzo ważny etap w rozwoju człowieka, a wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze. Kontakt z książką, jeśli jest dostatecznie żywy, głęboko rozwija osobowość dzieci, ich wyobraźnię, wzbogaca słownictwo… Doskonale wiedzą o tym  panie: Katarzyna Dziekańska i Marta Obarzanek, które prowadzą ten cykl lekcji dla przedszkolaków. Zajęcia te  są bardzo ciekawe i barwne, a co ważne rodzice  biorą w nich aktywny udział. To bardzo dobrze, iż rodzice rozumieją, że dziecku trzeba czytać. Słuchając interesującej  książki, mały człowiek uczy się oceniać postępowanie książkowych bohaterów i odróżniać dobro od zła.