Najmłodsi w Bibliotece Publicznej w Krajnie

Rola, jaką odgrywa książka w rozwoju i  wychowaniu dzieci jest nie do przecenienia. Kontakt z książką rozwija wrażliwość, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, rozbudza w dzieciach ciekawość świata i pomaga im zrozumieć siebie i innych,  jak również  pokonać zło i uporać się z pokusami, jakie niesie ze sobą postęp i chęć posiadania. Czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Dostarcza im wzorów moralnego postępowania. Umacnia w małym człowieku wiarę w sprawiedliwość. Dzięki odpowiednim książkom dzieci poznają, czym jest dobro i zło.

– Cieszę się, że nauczyciele  rozumieją to, doceniają i przychodzą z uczniami do biblioteki publicznej, a Dyrekcja Zespołu Szkół w Krajnie wspiera ich w tych działaniach  mówi Katarzyna Dziekańska  i zaprasza do biblioteki, bo wie, że  szkoła, przedszkole i biblioteka  mogą i powinny uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem pisanym.