Nieodpłatne zajęcia języka angielskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie

Angielski w GOK

Spotkanie informacyjne dotyczące zajęć języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-15 lat odbędzie się w środę 9 października o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie z siedzibą w Krajnie-Parcele 24B.

 Zapraszamy!