Nowy Krzyż na Łysicy

W sobotę 12 listopada mieszkańcy okolicznych miejscowości, samorządowcy i stowarzyszenia wzięli udział w poświęceniu i wniesieniu drewnianego Krzyża na Łysicę.
Poświęcenie nowego Krzyża odbyło się w czasie Mszy Świętej w Klasztorze Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie. Po Mszy Świętej odbyła się droga krzyżowa, w czasie której mieszkańcy okolicznych wiosek wnieśli nowo-poświęcony krzyż na szczyt Łysicy. Nowy krzyż zastąpił zniszczonego już poprzednika, który stał na górze od ponad 20 lat. Pierwszy Krzyż na szczycie Łysicy został ustawiony w 1930 roku i został poświęcony przez ówczesnego Biskupa Kieleckiego Augustyna Łosińskiego.