Krajno Drugie

krajno_drugie_solectwa

Powierzchnia sołectwa: 4,92km 2
w tym:

  • użytki rolne ogółem: 4,58 km 2
  • grunty pod lasami: 0,11 km 2
  • grunty pod wodami: 0,02 km 2
  • tereny komunikacyjne: 0,09 km 2
  • tereny osiedlowe: 0,12 km 2
  • nieużytki: 0,002 km 2

Liczba mieszkańców: 698
Radna: Jamrożek Marzena
Sołtys: Jamrożek Marzena


Rada sołecka:

1)     Jamrożek Marzena

2)     Mańkus Leszek

3)     Pedrycz Stanisław

4)     Szlufik Marian

5)      Szlufik Teresa


 źródło: www.gorno.pl