Krajno Pierwsze

krajno_pierwsze_solectwa

Powierzchnia sołectwa: 4,35 km 2
w tym:

  • użytki rolne ogółem: 3,92 km 2
  • grunty pod lasami: 0,06 km 2
  • grunty pod wodami: 0,006 km 2
  • tereny komunikacyjne: 0,17 km 2
  • tereny osiedlowe: 0,19 km 2
  • nieużytki: 0,01 km 2

Liczba mieszkańców: 664
Radny:  Skiba Grzegorz
Sołtys: Krawczyk Cecylia


Rada sołecka:

1)     Anioł Marian

2)     Krawczyk Cecylia

3)      Stępnik Małgorzata

źródło: gorno.pl