Krajno Zagórze

krajno_zagorze_solectwa

Powierzchnia sołectwa: 3,8 km 2
w tym:

  • użytki rolne ogółem: 3,45 km 2
  • grunty pod lasami: 0,21 km 2
  • tereny komunikacyjne: 0,06 km 2
  • tereny osiedlowe: 0,06 km 2

 


Liczba mieszkańców: 456
Radny: Skiba Grzegorz
Sołtys: Szlufik Marian


Rada sołecka:

1)     Borycka Barbara

2)     Borycki Bronisław

3)     Gołuch Józef

4)     Szlufik Anna

5)     Szlufik Marian

dane pozyskane z gorno.pl