Przypominamy o konkursie „Krajno i okolice na starej fotografii”

Portal krajno.pl wraz z Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie ogłaszają konkurs na najciekawsze zdjęcie pt.:”Krajno i okolice na starej fotografii”

Celem konkursu jest: podniesienie aktywności społeczności lokalnej w zakresie dokumentowania historii swoich miejscowości oraz promocja poprzez fotografie.

Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin Konkursu terminie złoży osobiście lub przez pośrednika w siedzibie biblioteki, prześle za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie, Krajno – Parcele 7, 26- 008 Górno  lub prześle w wersji elektronicznej na adres info@krajno.pl zgłoszenie (załącznik nr 1) i zdjęcia zwane dalej „fotografią konkursową” oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

Fotografie konkursowe muszą przedstawiać: wydarzenia kulturalne i społeczne, uroczystości kościelne, zwyczaje oraz codzienne życie mieszkańców, miejsca, budynki, walory przyrodnicze itp. wyłącznie z terenu Krajna i okolic, które terytorialnie należą do  gminy Górno. Dopuszcza się do konkursu fotografie z sąsiadującej z Krajnem  Świętej Katarzyny.

Do konkursu przyjmowane będą zdjęcia wykonane przed rokiem 1980

Szczegółowy regulamin konkursu