Spotkanie poetów gminy Górno

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie.
Dwie tylko: poezja i dobroć…i nic więcej.
(Cyprian Kamil Norwid)

 W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie 21.09.2016 r. spotkali się poeci, których wiersze zostały wydane w tomiku pt. „Twórcy gminy Górno”. Na pomysł wydania tomiku wpadła Katarzyna Dziekańska i to właśnie ona zebrała teksty, opracowała je, napisała wstęp, nadała tytuł. Okładkę zaprojektował i tomik wydrukował Artur Pedryc – właściciel firmy ART – SERWIS.

– Nie było to łatwe, bo pracowałam nad tekstami sama, nikt mi nie pomagał,
a trzeba było w bardzo krótkim czasie oddać go do druku. Cieszę się, że zbiorek spodobał się poetom.
Bardzo miło było współpracować z panem Arturem Pedrycem i mam nadzieję, że wydamy jeszcze niejeden tomik, bo w gminie Górno jest sporo ludzi, którzy piszą wiersze i niemało tych, którzy chcą czytać poezję – powiedziała Katarzyna Dziekańska.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Poeci czytali swoje wiersze. Było dużo śmiechu, ale również wzruszeń, bo poezja jest „zwierciadłem życia i myśli człowieka”. Wiersze twórców, którzy byli nieobecni na spotkaniu czytały panie: Małgorzata Stępnik, radna gminy Górno i Cecylia Krawczyk, sołtys Krajna Pierwszego.