Spotkanie poetów ludowych z gminy Górno

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu  „Świętokrzyskie inspiracje wczoraj i dziś – lokalne tradycje literackie i rękodzielnicze w gminie Górno ” .

Udział w spotkaniu będzie możliwy po uprzednim zgłoszeniu się pod numerem tel. (41) 302 37 93 do 30.07.2016 r.

Termin spotkania – wrzesień 2016 r.

poeci_ogłoszenie