Spotkanie z lekarzem weterynarii w Bibliotece Publicznej w Krajnie

W Bibliotece Publicznej w Krajnie w dniu 27.05.2014 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pomagamy młodym ludziom wybrać zawód”. Tym razem gościem była pani weterynarz Beata Mazur, która prowadzi gabinet weterynaryjny w Górnie. Nasz gość uświadomił młodzieży, że lekarz weterynarii staje się coraz bardziej prestiżowym i poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Jest to związane ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane, stojące na wysokim poziomie usługi medyczne związane z hodowlą i opieką nad zwierzętami. Pani Beata zapoznała młodzież z obowiązkami weterynarza i zaznaczyła, że do jego zadań należy nie tylko ratowanie, ale również podejmowanie decyzji o usypianiu zwierząt, gdy nie ma nadziei na ich wyleczenie. Podkreśliła, że studia nie są łatwe, bo od lekarza weterynarii wymagana jest szeroka wiedza o anatomii, chorobach zwierzęcych, sposobach pielęgnacji i hodowli poszczególnych gatunków. Powiedziała, że kandydat na weterynarza  musi przede wszystkim lubić zwierzęta, znać ich naturę, zwyczaje, psychikę, mieć tzw. dobre podejście do zwierząt, ale równocześnie musi sobie zdawać sprawę, że jest to trudny zawód związany z ciężką i wyczerpującą pracą fizyczną. Zaznaczyła, że weterynarzami nie zostają osoby przypadkowe. Lekarz weterynarii musi kochać zwierzęta, ale jednocześnie potrafić zachować do nich i do ich leczenia pewien dystans, musi mieć dobrą pamięć, być odporny na wysiłek i stres, umieć myśleć logicznie, być spostrzegawczym i dokładnym, a także szybko i trafnie podejmować decyzje. Powinien także lubić i umieć się nieustannie uczyć, bo to niezbędna cecha w tym zawodzie.

Mimo, że celem spotkania było poznanie specyfiki pracy weterynarza, to okazało się, że poszło ono w różnych kierunkach np. uzmysłowiło zebranym, że zwierzęta wymagają należytego traktowania, a czasem pomocy specjalisty. Pani Beata przekazała kilka cennych informacji na temat zasad postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia oraz uświadomiła młodym ludziom potrzebę zgłaszania sytuacji, gdy łamane są prawa zwierząt. Zwróciła uwagę na możliwość adoptowania bezdomnych zwierząt oraz przeprowadziła prelekcję na temat pielęgnacji i opieki zdrowotnej psów, kotów, chomików, papug itp. Przedstawiła także wiele ciekawostek z życia zwierząt, a nawet pokazała zdjęcia małego lisa, któremu uratowała życie. Odpowiedziała na wszystkie pytania. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Dziękujemy pani Beacie za dobre rady i za to, że zechciała podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

K.D.

 [Not a valid template]