Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych pod hasłem : „Niepełnosprawność nie umniejsza godności człowieka”

Celem  spotkania, które odbyło się 20.03.2018 w Bibliotece Publicznej w Krajnie z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych było kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz próba przełamania barier i lęku między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Na spotkanie przyszła klasa VII B ze swoją wychowawczynią Agnieszką Machocką. Przez cały dzień w zajęciach brała udział również młodzież, która przychodziła do biblioteki w przerwach między lekcjami. Można było wiele się dowiedzieć o osobach niepełnosprawnych, jak zachowywać się wobec takich ludzi oraz wczuć się w ich położenie. Prowadząca zajęcia pani Katarzyna Dziekańska postawiła przed uczestnikami bardzo trudne zadania. Młodzież miała okazję przekonać się jak radzi sobie człowiek niesłyszący. Zadaniem było zatkanie sobie uszu i powtórzenie haseł, które podawali koledzy. Można było się przekonać jak trudno żyć osobie niewidomej. Zadanie, to przejście krótkiego odcinka z zasłoniętymi oczami i próba rozpoznania kolegi dotykając jedynie jego twarzy. Podpisanie się bez użycia rąk, to  zadanie uzmysłowiło uczestnikom jak żyje człowiek z niepełnosprawnością fizyczną. Układanie trudnych haseł to próba zrozumienia ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy stwierdzili, że bardzo trudno żyć osobie niepełnosprawnej i nikt nie chciałby znaleźć się w jej położeniu. Mamy nadzieję, że po takich zajęciach żaden uczestnik tego spotkania nigdy nie nazwie kolegi Downem, kaleką, kulawym, debilem, niewydarzonym, niedorozwiniętym itd. Młodzież uświadomiła sobie, że „każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”, a niepełnosprawność nie jest czymś wstydliwym i nienaturalnym.