Tydzień Kultury Języka Polskiego Krajno 2017

 (…) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją. Czesław Miłosz

Tydzień od  13.03. 2017 do 17.03. 2017 w Bibliotece Publicznej w Krajnie był   poświęcony szeroko pojętej kulturze języka. Spotkania, wykłady i zabawy  jakie się tu odbywały pozwalały na refleksję nad kondycją języka komunikacji współczesnej. Język polski nie należy do najłatwiejszych, bo czyha w nim wiele pułapek nie tylko ortograficznych, ale i językowych. Gośćmi specjalnymi Tygodnia Kultury Języka były panie: Agnieszka Machocka i Małgorzata Mól – nauczycielki języka polskiego z Zespołu Szkół w Krajnie, które wraz z panią Katarzyną Dziekańską poprowadziły cykl wykładów mających na celu propagowanie kultury języka w różnych okolicznościach życiowych oraz kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Uczestnicy imprez pisali dyktando i rozwiązywali zadania dostarczające konkretnej wiedzy, rozwijające umiejętności w obszarach pisania, mówienia i słuchania.   Zmierzyli  się również z „ łamańcami językowymi”, które   sprawiały wiele trudności, ale i śmiechu. Były również zabawne scenki  z użyciem gwary świętokrzyskiej.