Tydzień Kultury Języka Polskiego w Bibliotece Publicznej w Krajnie

Motto Tygodnia Kultury Języka Polskiego 2016 w Bibliotece Publicznej w Krajnie to słowa Janusza Korczaka, które brzmią : „Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali”.

W każdym dniu tego wyjątkowego tygodnia w bibliotece odbywały się zajęcia mające na celu zwrócenie uwagi na rolę języka ojczystego w życiu człowieka. Czytelnicy poprawiali najczęściej popełniane błędy językowe, rozważali problemy ortograficzne, omawiali zasady poprawnego  akcentowania,  ćwiczyli poprawną wymowę stosując „skrętacze językowe”, które dostarczyły uczestnikom wiele radości, gdyż powszechnie wiadomo, że ich  wymowa jest niezwykle trudna, a niektórzy jeszcze utrudniali sobie to zadanie i  próbowali je śpiewać lub używali do ich wyrażenia mowy ciała. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów oraz kształtowania estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i w razie wystąpień publicznych. Działania prowadzone w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego dostarczyły czytelnikom kraińskiej biblioteki konkretnej wiedzy i pozwoliły udoskonalić umiejętności w obszarach mówienia, pisania, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii. Dodatkową pomocą była trwająca przez cały tydzień wystawa książek związanych z językiem polskim, z których w każdej chwili można było skorzystać.

Mamy nadzieję, że dzięki takim ćwiczeniom coraz więcej młodych ludzi będzie mówić, czytać i pisać poprawnie oraz częściej sięgać po książki.