Uroczysty finał „Konkursu Poetyckiego im. Wojciecha i Rozalii Grzegorczyków”

W Zespole Szkół w Krajnie 16.09.2016 r. odbył się uroczysty finał „Konkursu Poetyckiego im. Wojciecha i Rozalii Grzegorczyków” organizowanego przez Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie w ramach projektu „Świętokrzyskie inspiracje wczoraj i dziś – lokalne tradycje literackie i rękodzielnicze w gminie Górno”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele rodziny ludowych poetów z Krajna – Wanda Feliksa Grzegorczyk, Marian Grzegorczyk, Teresa Grzegorczyk, Barbara Bartkowska, Stefan Bartkowski, Janina Grzegorczyk, Maria Kuroś, Magdalena Skowron, Elżbieta Grzegorczyk, Cecylia Grzegorczyk, Helena Zając, Henryk Grzegorczyk, Julia Grzegorczyk. Obecna była Komisja Konkursowa – dr Alina Bielawska, mgr Wanda Śliwińska, mgr Małgorzata Mól,  Dyrekcja Zespołu Szkół w Krajnie – Ewa Lach i Małgorzata Pajdała, Artur Pedryc – właściciel firmy ART-SERWIS, która drukowała foldery konkursowe oraz finaliści konkursu i członkowie ich rodzin. Po powitaniu  Katarzyna Dziekańska zaśpiewała piosenkę pt. „Grzegorcyki z Krojna”, a przygrywał jej na akordeonie Zenon Zieliński – radny gminy Górno i jednocześnie członek rodziny Grzegorczyków. Następnie rodzina Grzegorczyków wspominała Wojciecha i Rozalię opowiadając o ich życiu.  Po tych wspomnieniach wystąpiła grupa taneczna Dancing Stars, którą prowadzi i szkoli kustosz kraińskiej biblioteki. Po części artystycznej nastąpiło rozdanie nagród i czytanie wierszy. Dla urozmaicenia klimatu, na gitarze przygrywała Sylwia Marzec – uczestniczka bibliotecznych warsztatów gitarowych. Pani dyrektor Zespołu Szkół
w Krajnie – Ewa Lach rozdała dyplomy i podziękowała wszystkim za udział w uroczystości. Uczestników zaproszono na poczęstunek do budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krajnie, gdzie  przy muzyce i śpiewie mile spędzono popołudnie.

Starszy kustosz Katarzyna Dziekańska  serdecznie dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół w Krajnie i pracownikom szkoły, aktywowi bibliotecznemu – Sylwii Marzec, Marcie Obarzanek, Elżbiecie Grzegorczyk, Mariannie Staniewskiej, Kasi Anioł i Marcinowi Krawczykowi oraz radnemu  Zenonowi Zielińskiemu, bo bez ich pomocy tak dużą imprezę przy jednoosobowej obsadzie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie trudno byłoby zorganizować.

Na prośbę rodziny Grzegorczyków zamieszczamy tekst piosenki o ludowych poetach napisany przez Katarzynę Dziekańską.

„Grzegorcyki z Krojna”

Popaczta ludziska ile nos tu przysło
Łogromnie sie ciese, ze tak ślycnie wysło
Spotkaly my sie tu słuchojta co powiem
Ło wielgich połetach dzisioj wom łopowiem
W Krojnie pod Kielcami połety mieszkały
Co przepiekne wierse tutej układały
Grzegorcyki uny na nazwisko miały
Krojnioki Wojciecha Puniewierką zwały
A Róźia to dobro kobiecina beła
I ze swoi chaty bardzo sie cieseła
Chocios beły biedne i niewiela miały
I tak Panu Bogu za to dziekowały
Kroińskie połety literów nie znały
Ciesko w to uwiezyć, ze wierse  przetrwały
Rozalia i Wojciech je zapamietały
Rochowi Sulimie je podyktowały
I chocios jest w Krojnie wyciąg i łorcyki
Krojno rozsławieły właśnie Grzegorcyki

« 1 z 2 »