Warsztaty artystyczno- teatralne w kraińskiej bibliotece

Biblioteka Publiczna w Krajnie była partnerem Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie w projekcie : „ Z czarownicą za pan brat – odłóż smartfon ruszaj w świat! – „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.Świętokrzyskie” realizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, a współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie.
W bibliotece odbywały się warsztaty artystyczno – teatralne, które prowadziła pani Katarzyna Dziekańska. Zajęcia te przygotowywały młodzież do wystawienia sztuki pt. „Legenda o Kraińskim Grzbiecie”. Opiekunem grupy aktorów były panie: Agnieszka Machocka i Ewa Gruszczyńska.
Zadania programu, który miał m. in. zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury zostały zrealizowane, ponieważ współpraca miedzy kraińskimi instytucjami jakimi są szkoła i biblioteka została zacieśniona i już planuje się wspólne działania obu placówek.