Zaproszenie do udziału w konkursie poetyckim

„Konkurs Poetycki im. Wojciecha i Rozalii Grzegorczyków” naszych rodzimych poetów z Krajna organizowany w ramach projektu „Świętokrzyskie inspiracje wczoraj i dziś – lokalne tradycje literackie i rękodzielnicze w gminie Górno”. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Górno. Prace konkursowe należy składać do 15.07.2016 roku w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie lub wysyłać na adres Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie, Krajno – Parcele 7/3, 26-008 Górno.

Informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu 41 302 37 93 lub w siedzibie biblioteki w godzinach od 8 00 do 15 00

Regulamin konkursu poetyckiego im. Grzegorczyków

załączniki do regulaminu