Zaproszenie na podsumowanie projektu Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie Poezja Ludowa Gór Świętokrzyskich

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno na realizację projektu „Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie – poezja ludowa Gór Świętokrzyskich” pozyskało dofinansowanie z LGD „Wokół Łysej Góry”. Realizacja projektu przyczyni się do dbałości o rozwój naszej „Małej Ojczyzny” i podtrzymywania tradycji Gór Świętokrzyskich, gdyż Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie byli mieszkańcami Krajna w gminie Górno. Wielu mieszkańców  w naszej okolicy nie wie, że Państwo Grzegorczykowie w bardzo dużym stopniu przyczynili się do tworzenia naszej regionalnej gwary. Naszym celem jest rozpowszechnienie informacji o tym, poprzez realizację  projektu i następujące działania:

1. Wydanie broszury z twórczością Wojciecha i Rozalii Grzegorczyków oraz rozpropagowanie jej wśród mieszkańców gminy, Lokalnej Grupy Działania i przyjeżdżających do nas turystów,

2. Odnowienie pomnika Wojciecha i Rozalii Grzegorczyków, wymianę ogrodzenia przy pomniku znajdujących się w miejscowości Krajno Wymyślona oraz zamontowanie tablicy informacyjnej,

3. Zorganizowanie wieczorku poetyckiego promującego twórczość ludową Wojciecha  
i Rozalii Grzegorczyków oraz wydaną broszurę. Spotkanie uświetni prelekcja Pawła Beckera, który napisał książkę o Rozalii i Wojciechu Grzegorczykach w 2015 r., i występ naszej regionalnej gawędziarki Ewy Siudajewskiej. W organizację wieczorku i realizację projektu włączą się mieszkańcy Krajna, KGW Krajno, przewodnik PTTK Ryszard Garus, członkowie Stowarzyszenia Święty Jacek.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania mają na celu kształtowanie świadomości kulturowej poprzez odkrywanie własnej tożsamości, integrację mieszkańców 
a w szczególności kobiet z kół gospodyń wiejskich, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów i oczywiście najmłodszego pokolenia – dzieci i młodzieży. Poprzez organizację takich wydarzeń chcemy pobudzić mieszkańców do wspólnych działań na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny oraz całego regionu LGD

                                                                                          Prezes Stowarzyszenia  

                                                                                            Grzegorz Skiba