Zróbmy wszystko, by ratować środowisko

          Tematem wykładu, który odbył się w Bibliotece Publicznej w Krajnie było pokazanie, jakie należy podjąć działania, aby zapobiegać dalszemu zanieczyszczaniu środowiska naturalnego i co robić, aby naprawić wyrządzone już w tym obszarze szkody. To, że ochrona środowiska leży na sercu dzieciom i młodzieży z Krajna świadczy fakt, że sala biblioteczna ledwie mieściła tych, którzy przyszli, aby dowiedzieć się co jeszcze mogą zrobić, aby środowisko było maksymalnie chronione. Uczestników i prowadzącą wykład panią mgr Agnieszkę Szostak przywitała pani kustosz  Katarzyna Dziekańska. Prowadząca na początku wykładu pokazała film o tym jak zanieczyszczenie środowiska działa na zwierzęta. Film wstrząsnął uczestnikami. W większości ludzie nie zdają sobie sprawy jak dużą krzywdę wyrządza środowisku bezmyślnie wyrzucony kawałek plastiku, czy śmieci pozostawione w lesie. Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie, zapewniała prowadząca. Pani Agnieszka starała się wytłumaczyć, jakie są konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań. Warto dodać, że wykład był poprzedzony ankietą ekologiczną, którą przeprowadzono wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie, a jej wyniki były podsumowaniem wykładu. Z dyskusji, jaka wywiązała się po zakończeniu wykładu, można było wywnioskować, iż wykład był bardzo pouczający, a młodzi ludzie zrozumieli, że trzeba zrobić wszystko, aby naprawić szkody wyrządzone środowisku, jak również podjąć takie działania, aby nie postępowała  dalsza jego degradacja. Pamiętajmy, że ochrona środowiska to nie tylko utrzymywanie otoczenia w czystości, minimalizacja zanieczyszczeń, ale także zużywania mediów, takich jak woda, energia cieplna itp. Starajmy się tak żyć, aby następnym pokoleniom zostawić naszą planetę w jak najlepszym stanie.