Jubileusz KGW w Krajnie

 

W dniu 10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie KGW Krajno obchodziło 3 rocznicę założenia Przekazanie grawertonu swojego koła. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak, pani KGW Krajno i goście.Joanna Karwacka – pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, radny gminy Górno Grzegorz Skiba i właściciel kompleksu Parku i Miniatur w Krajnie Zenon Dańda z żoną Jolantą. Panie z KGW Krajno przygotowały pyszne potrawy regionalne i repertuar wokalno muzyczny przy udziale zespołu muzycznego z Krajna – Zenon Zieliński, Paweł Grzegorczyk i Grzegorz Kaleta.

W marcu 2011r. 17 pań z Krajna postanowiło się zrzeszyć jako Koło Gospodyń Wiejskich, by móc bardziej aktywnie działać na rzecz rozwoju swojej miejscowości.Wybrano zarząd koła, w którym na przewodniczącą wybrano panią Marzenę Jamrożek – radną gminy Górno i  sołtys Krajna Drugiego. Na zastępcę wybrano panią Magdalenę Skowron, sekretarzem została pani Anna Siarek natomiast skarbnikiem koła została pani Zofia Szlufik.

Panie z KGW Krajno czynnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach związanych z kultywowaniem tradycji na wsi. Biorą udział konkursach kulinarnych a także promują gminę na Targach Agrotravel lub innych wydarzeniach takich jak dożynki gminne, festyny. Współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury i z miejscową parafią angażując się podczas uroczystości religijnych.