Misiowy konkurs  w Krajnie

W  Bibliotece Publicznej w Krajnie odbył się „Misiowy konkurs”, który był bardzo prosty. Wystarczyło przyjść do biblioteki w przerwie  miedzy lekcjami w  dniu 27 listopada, aby wylosować misiowego przyjaciela. Początkowo miało być jedno losowanie,  ale  do biblioteki przychodziły dzieci, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału w konkursie w wyznaczonym terminie. Pani  Kasia uległa prośbie  dzieci i  „zarządziła” dodatkowe losowania. W sumie odbyło się ich aż trzynaście. Misia wylosowali: Ksawery Zając, Kaja Kromer, Nadia Łysak, Przemysław Salwerowicz, Wanessa Sadza, Magdalena Cedro, Marcin Zając, Agnieszka Szlufik, Natalia Cielemba, Alicja Jamrożek, Oliwia Stępnik, Kamila Szlufik i Damian Kaczmarczyk.

Zwycięzcom gratulujemy, a tych, którym się nie udało zapraszamy za rok.