Tabele nadawcze wsi Krajno.

Mamy dobrą informację dla osób interesujących się genologią. Dzięki staraniom Pana Lucjana Szlufika, na portalu Genealodzy.pl pojawiły się pochodzące z XIX wieku tabele nadawcze wsi Krajno  (tabele ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kielcach).

Tabele nadawcze to dokumenty urzędowe, sporządzone w celu dokonania reformy uwłaszczeniowej po powstaniu styczniowym, na terenach zaboru rosyjskiego. Tabela nadawcza zawierała informację o liczbie gospodarstw rolnych w danej wsi, podawała ich właścicieli oraz areał. W tabeli nadawczej wyszczególniono rubryki: teren zajęty pod budynki, pod pola, pod łąki, pod wygony oraz nieużytki . W tabeli przyjmowano jednostki metryczne rosyjskie (system metryczny). Otrzymywany przez gospodarza wypis z tabeli nadawczej był dowodem praw własności do ziemi.

Dla osób zainteresowanych podajemy link do strony:
http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/Archiwalia/

Pan Lucjan Szlufik, od dawna zajmuje się genealogią i dzięki jego uprzejmości niektóre treści na portalu krajno.pl z zakresu historii wsi Krajno oraz genealogii są uzupełniane o szereg cennych informacji. Pan Lucjan związany jest z wsią Krajno, ponieważ stąd pochodzą jego przodkowie. Wszystkie osoby zajmujące się genealogią rodziny Szlufik, zainteresowane współpracą z Panem Lucjanem prosimy o kontakt, na adres mailowy: lucjan.szlufik@wp.pl

AS.