Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

 Dostarcz posiadany zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny do Zespołu Szkół  w  Krajnie w dniach 13-19.03.2014

Grupa „Ekologisie” z Krajna prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Elektroodpady to wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub na baterie – stare pralki, lodówki, zepsute komputery, telewizory, tostery, suszarki, żelazka itd.Wszystkie te przedmioty uznawane są jako odpady niebezpieczne. Nie można ich pod żadnym pozorem wyrzucać do śmietnika lub w inne miejsca. Zawierają one szkodliwe substancje takie jak freon, rtęć, ołów, toksyczne związki chromu. Mogą one łatwo wydostać się na zewnątrz i zanieczyścić środowisko.

 Zbiórka jest organizowana w ramach konkursu „Aktywni dla klimatu”, w którym biorą udział uczennice Zespołu Szkół w Krajnie – Patrycja Mańkus, Ola Kuroś, Magda Michta, Kamila Obara i Patrycja Krawczyk.

 Zużyty sprzęt należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Krajnie w dniach 13- 19.03.2014 roku  w godzinach od 800 do 1500. Pierwszym elektroodpadem jaki został oddany jest kserokopiarka  pokaźnych gabarytów, której pozbyła się Biblioteka Publiczna w Krajnie. Zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje i osoby prywatne do przyłączenia się do zbiórki.

                                                                                                               K. D.