Lekcja ortografii w Bibliotece Publicznej w Krajnie

Myli się ten kto myśli, że biblioteka to tylko  miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę. Otóż, nic bardziej mylnego. W bibliotece można się wiele nauczyć, bo czytanie jest bramą do wiedzy. Doskonale wie o tym klasa druga ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie, która przyszła do kraińskiej biblioteki  ze swoją wychowawczynią  Anną Grzegorczyk  na lekcję  ortografii. Temat lekcji brzmiał :  „Pisać dobrze ten potrafi, kto uczy się ortografii”. Pani Katarzyna Dziekańska powtórzyła z dziećmi zasady pisowni  „rz” oraz „ż” i  w bardzo prosty sposób poprowadziła zabawę z wyjątkami od tych reguł , tak aby żaden uczeń  nie nudził się i bez trudu to wszystko zapamiętał. Przy okazji dzieci uczyły się pracy zespołowej, bo klasa została podzielona na grupy, gdzie każda miała swojego kapitana i sekretarza, którego dzieci same musiały wybrać. Zadaniem każdego zespołu było nie tylko  jak najszybsze wypełnienie krzyżówki, ale również wybranie  książek z jak największą liczbą wyrazów z „rz” i „ ż”. Każdy zespół musiał przeczytać książeczkę ,opowiedzieć  ją i omówić wszystkie słowa zawierające  „rz” i „ ż”.  Następnie każde dziecko  narysowało po  dwa rysunki. Jeden rysunek przedstawiający coś lub kogoś, którego nazwa zaczyna się na  „rz”, a drugi rysunek na „ż”. Dzieci  wspaniale poradziły sobie z zadaniami. Zwycięski zespół otrzymał nagrody. Największą jednak nagrodą dla wszystkich było zdobycie wiedzy na temat pisowni, bo nikt przecież nie zaprzeczy, że czytanie jest matką pisania i  chociażby dlatego warto czytać.