Sześćdziesiąt lat Biblioteki Publicznej w Krajnie

Biblioteka Publiczna w Krajnie
W krajobraz Krajna na stałe wpisana
I przez środowisko bardzo doceniana
Działa od sześćdziesięciu  lat
Bez niej smutny byłby krainski świat
Istnieje od  ponad pół wieku
Niejedno zmieniła w człowieku
Ludzie o niej piszą wiersze
Opinie o niej są przednie i pierwsze (K.D.)

Z okazji sześćdziesięciolecia kraińskiej biblioteki cały 2017 rok był rokiem jubileuszowym, w którym odbywało się wiele imprez, przedstawień, konkursów i spotkań. Dokładnie nie wiadomo, bo nie zapisano tego w kronice bibliotecznej, w którym miesiącu Biblioteka Publiczna w Krajnie została założona, ale wiadomo, że powstała w 1957 roku jako Gromadzka Biblioteka w Krajnie i mieściła się w lokalu Gromadzkiej Rady Narodowej. Księgozbiór liczył wówczas 570 woluminów. W roku 1959 bibliotekę, która prowadziła nauczycielka Irena Kucharczyk przeniesiono do budynku szkoły podstawowej. W 1960 znów znalazła się w lokalu GRN
i obowiązki bibliotekarza przejęła pani Maria Grzegorczyk. Przez kolejne lata była przenoszona kilkakrotnie i zmieniali się pracownicy. Pracowali tu miedzy innymi : Alicja Kołomańska,  Elżbieta Grzegorczyk, Stanisława Gubała, Ryszard Kaleta. Obecnie bibliotekę prowadzi starszy kustosz Katarzyna Dziekańska. Gdy pani Katarzyna przejęła obowiązki kierownika placówki, biblioteka znajdowała się  w prywatnym mieszkaniu. Dzięki  jej staraniom  została przeniesiona do budynku gminnego i przez lata pełniła funkcję centrum kultury, ponieważ w tej miejscowości nie było żadnego innego miejsca, gdzie można było spędzić wolny czas. W tej chwili biblioteka mieści się w budynku domu nauczyciela i widać jej działania na rzecz środowiska. Biblioteka w Krajnie to nie tylko wypożyczalnia książek, to również miejsce, gdzie ludzie mogą się spotkać, poczytać, skorzystać z internetu i wziąć udział w imprezach kulturalnych. Jednym słowem instytucja ta pełni ważną rolę społeczną, edukacyjną i kulturową służąc wszystkim bez względu na wiek, status społeczny, wykształcenie, zasób wiedzy, płeć, itd.

Organizowane są tutaj konkursy poetyckie, plastyczne, fotograficzne, muzyczne… , przedstawienia , szkolenia…Są to imprezy nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla najstarszych mieszkańców jak np. cykliczne spotkania z gwarą, kursy komputerowe dla seniorów i róże akcję np. na leczenie chorych dzieci, jak również akcje wielkanocne i bożonarodzeniowe dla najuboższych mieszkańców oraz starszych i schorowanych ludzi itd. Nie sposób opisać wszystkiego, co dzieje się w bibliotece, która nie zapomina, że jej głównym zadaniem jest popularyzacja czytelnictwa. Pani kustosz założyła izbę regionalną, zespół muzyczny, kabaret, grupę taneczną i grupę teatralną. Uczy śpiewać,  grać na gitarze, tańczyć. Jednym słowem nie tylko wykonuje swoje obowiązki służbowe, ale rozwija pasje, bo jak sama mówi praca to dla niej pasja, bo kocha to co robi.  Biblioteka  w Krajnie to bardzo aktywna placówka i jest dobrze postrzegana w środowisku i chętnie przychodzą tu ludzie, nie tylko po książkę, ale przyjemnie i kulturalnie spędzić czas. Tu wszyscy są mile widziani i nikt nie przeszkadza, bo to miejsce jest przyjazne dla wszystkich. Dla społeczności Krajna biblioteka to takie miejsce, które daje powszechny, bezpłatny i nieograniczony dostęp do kultury wysokiej jakości. Jest  ośrodkiem życia lokalnego mieszkańców i łącznikiem pokoleń. Mimo zmian technologicznych i nowych mediów  kraińska biblioteka pozostała tym, czym zawsze była – miejscem, w którym ludzie są zarażani chęcią czytania książek, bo osoba czytająca jest bardziej odważna, bardziej świadoma siebie.

« 1 z 2 »